Tác giả Nguyệt Hạ Tang (pass Phiên ngoại)

 

I. Phiên ngoại

1. Không Có Kiếp Sau – Chuyện chưa được biết đến

Pass: Màu đuôi cá của Mục Căn, một từ.[lam]

2. Không Có Kiếp Sau – Trời sao và trăng sáng

Pass: Di vật mà ông Boone để lại cho Ollie và Mục căn TÊN là gì? 6 kí tự đầu của 6 từ, không hoa, theo bản edit của Bi.[hdcbmb]

.

II. Cảm nhận

1. Cảm nhận về truyện của Nguyệt Hạ Tang

2. Truyện của Nguyệt Hạ Tang

3. Bàn về bốn chữ “đối nhân xử thế” trong truyện của chị Tang

4. Có một thứ được gọi là “quay về”

5. Review chung

6. Cảm nhận tổng hợp

Nguyên thuỷ tái lai

1. Bản tâm nguyên thuỷ

2. Review

Không Có Kiếp Sau

1. Ấm áp tình người

2. Ollie và Manh Manh (1)

3. Ollie và Manh Manh (2)

4. Sự chấp nhất của vận mệnh

5. Review

Ma Vương

1. Sinh linh tốt đẹp nhất thế gian

Ngày yên nghỉ

1. Review 1

2. Bà lão và Người cao to

3. Ngày Yên Nghỉ – Cứu rỗi linh hồn

4. Review 2

Chờ hoa nguyên soái nở

1. Review

.

III. Trích đoạn:

Nguyên thuỷ tái lai

Những trích đoạn cảm động

Không có kiếp sau

Những trích đoạn cảm động P1

Những trích đoạn cảm động P2

Ma Vương

Chương 108: Tiểu Hôi Ma

Những trích đoạn cảm động P1

Những trích đoạn cảm động P1

Ngày yên nghỉ

Chương 22

Chương 93 + 94: Bà lão và Người cao to

Chương 103: Tiểu Mai • Vinh Quý

Chương 79: ba lô tình nhân

Tỏ tình

Valentine

Những trích đoạn cảm động P1

.

IV. Hình minh hoạ

Nguyên thuỷ tái lai

Không có kiếp sau

Ma Vương 1

Ma Vương 2

Ma Vương 3

Ngày yên nghỉ

.

V. Sáng tác (chủ nhà viết)

Buổi thi lại của Mục Căn