Từ Người Qua Đường Giáp Thành Thái Tử Phi đồng nhân văn

1
.
Từ Người Qua Đường Giáp Thành Thái Tử Phi – tác giả Nhất Phiến Trà Diệp
Đồng nhân văn – Tác giả Minh Lan
Viết cho hai người tôi thương.
Hắn: Lương Hiếu đế Lương Triết
Y: Hạ Hoa
 .
“Người vĩnh viễn là hoàng đế của thần, vĩnh viễn”
Hoàng Lăng Hoa Đào Nở: viết lại câu chuyện của họ, từ lúc hai người gặp nhau đến lúc chết trong hoàng lăng (có chỉnh sửa so với nguyên tác)
Giang Nam Hoa Đào Nở: Sau khi họ chết trong hoàng lăng cho đến HE, ngọt ngào.
.