Kỳ Huyễn Dị Điển

Tên gốc : 奇幻异典

Tình trạng: đã hoàn

Hệ liệt: Hữu Ngư

Thể loại: Niên hạ, ảo tưởng không gian, đô thị tình duyên, nhân duyên tình cờ gặp gỡ

Vai chính: Lâm Uyên, Thâm Bạch |  Vai phụ: Phùng Mông | Khác: Người thành phố

Edit:  Sổ

Đọc wattpad: https://my.w.tt/1aNGpDqNFP

Văn án:
Hắn là đồ nguy hiểm.

Dưới đây là một đoạn hội thoại nhỏ:
Công: Tôi họ Thâm .
Bên cạnh: Ớ…. Có họ Thâm hả?
Thâm Bạch ^^ : Có chứ, trong《Từ điển tiếng Hoa hiện đại》, trang 3090 đoạn thứ hai đếm từ dưới lên.
Ai cũng cho là thật, chỉ có Lâm Uyên sau đó thật sự đi kiểm tra lại .
Cơ mà, không có????

Quyển 1: Thế giới kỳ lạ này

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20

21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30

31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40

41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47

Quyển 2: Thú dị hóa

48 — 49 — 50

51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60

61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70

71 — 72 — 73 — 74 — 75

Quyển 3: Về nhà

76 — 77 — 78 — 79 —80

81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87 — 88 — 89 — 90

91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100

101 — 102 — 103 — 104 — 105

Quyển 4: Di vật

106 — 107 — 108 — 109 — 110

111 — 112 — 113 — 114 — 115 — 116 — 117 — 118 — 119 — 120

121 — 122 — 123 — 124 — 125 — 126 — 127 — 128 — 129 — 130

131 — 132 — 133 — 134 — 135

Quyển 5: Bản gia

136 — 137 — 138 — 139 — 140

141 — 142 — 143 — 144 — 145 — 146 — 147 — 148 — 149 — 140

151 — 152 — 153 — 154 — 155 — 156 — 157 — 158 — 159 — 150

161 — 162 — 163

Quyển 6: Hải đăng

164 — 165 — 166 — 167 — 168 — 169 — 160

171 — 172 — 173 — 174 — 175 — 176 — 177 — 178 — 179 — 170

181 — 182 — 183 — 184 — 185 — 186 — 187 — 188

Quyển 7:  Bể cá

189 — 190

191 — 192 — 193 — 194 — 195 — 196 — 197 — 188 — 199 — 200

201 — 202 — 203 — 204 — 205 — 206 — 207 — 208 — 209 — 210

211

Quyển 8:  Ngày giỗ

212 — 213 — 214 — 215 — 216 — 217 — 218 — 219 — 220

221 — 222 — 223 — 224 — 225 — 226 — 227 — 228 — 229 — 230

231 — 232 — 233 — 234 — 235

Quyển 9:  Lễ vật

236 — 237 — 238 — 239 — 240

241 — 242 — 243 — 244 — 245 — 246 — 247 — 248 — 249 — 250

251 — 252 — 253 — 254 — 255 — 256 — 257 — 258 — 259 — 260

Quyển 10:  Thâm hải (Biển sâu)

261 — 262 — 263 — 264 — 265 — 266 — 267  — 268 — 269 — 270

271 — 272 — 273 — 274 — 275 — 276 — 277  — 278 — 279 — 280

281 — 282 — 283 — 284 — 285

Quyển 11: Viễn phương (phương xa)

286 — 287  — 288 — 289 — 290

291 — 292 — 293 — 294 — 295 — 296 — 297  — 298 — 299

Hoàn