[Fanfic] Đào Hoa Tửu

 

Fanfic: ĐÀO HOA TỬU

Thể loại: ấm áp, ngọt ngào, HE (có thể OOC).

Nhân vật chính: Giang Vãn Tiều (Cổ Phong) x Nhan Tử Khanh (Linh Thần)

Nguyên tác: Công Tử Hoan Hỉ

Tác giả: Lan
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Mặc Dương, Kỳ và Tiểu Phong.

Văn án
Một chén rượu hoa đào
Nguyện nắm tay đến trời tàn đất tận.

123 4  5 6 7 8 9

Phiên ngoại

1

100 câu hỏi phu phu

12

Hoàn